Sporthal

De sporthal is in de eerste plaats uiteraard bestemd voor alle sporters. De opppervlakte van de hal bedraagt 44 bij 22 meter, genoeg ruimte voor diverse sporten als zaalvoetbal, badminton, korfbal en volleybal, om maar een paar voorbeelden te noemen. Voor de lessen bewegingsonderwijs maken de basisscholen en het voortgezetonderwijs ook dagelijks gebruik van de sporthal.

Sporthal de Brinkhof 1 Sporthal de Brinkhof 2

Indien gewenst is de sporthal ook voor andere doeleinden geschikt . Denkt u dan aan popconcerten, reunies en grotere bedrijfsfeesten.